Anunsyo ng pagpapadala ng mga premyo na natubos ng buwan ng Disyembre 2013

20/01/2014

Minamahal naming miyembro,

Nais naming ipaalam na ang pagpapadala sa lahat ng naipalit na puntos na ginawa sa AIP website sa buwan ng Disyembre 2013 ay ginawa noong ika 20 Enero sa nakarehistrong address ng miyembro.

Mangyaring maunawaan na maaring tumagal ng 1 o 2 linggo hanggang sa dumating ang premyo. Mangyaring maghintay po kayo bago sumulat sa amin sa inyong katanungan ukol dito.

Salamat sa inyo para sa tuloy-tuloy na suporta at inaasahan namin na makarinig mula sa inyo sa hinaharap na mga pag-aaral.

AIP Online Surveys miyembro suporta