Pagpapalawak ng simpatiya sa lahat ng mga miyembro ng AIP Panel sa Pilipinas

14/11/2013

Minamahal naming miyembro,

Nais naming palawigin ang aming pinakamalalim na simpatiya sa lahat ng mga biktima ng Typhoon Haiyan/Yolanda na kamakailan ay sumalanta sa Pilipinas.

Kami ay nabigla at nalulungkot na marinig ang kalamidad na ito. Napagtanto namin na ito ay isang mahirap na oras para sa iyo at ang aming mga saloobin ay palagi sa iyo hanggang sa lumipas ang sakuna.

Ang mga salita ay hindi maaaring ganap na maipahayag ang aming mga saloobin sa trahedyang ito.

Sana maaari kang manatiling malakas at makatanggap ng lakas na may maraming
desisyon at responsibilidad na maaari mong makaharap sa oras na ito.

AIP Online Surveys miyembro suporta