AIP Online Surveys profile update campaign 2012

10/07/2012

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa AIP ONLINE SURVEYS.

Nire-request namin sa lahat ng aming mga miyembro na i-update ang kanilang inirehistrong impormasyon bawat taon upang manatiling tumpak ito.

Para sa taong ito, ang campaign ay magsisimula sa ika-9 ng Hulyo, 2012
Ito ay hinihiling sa lahat ng mga miyembro, kahit na hindi pa umaabot sa isang taon ang huling beses na pag-update ninyo sa inyong profile o pagrehistro.

Maaari sanang mag-login sa inyong account at i-update ang inyong profile. Hindi kayo makakasali sa aming mga online survey hangga't hindi ninyo ina-update ng kumpleto ang inyong impormasyon.
http://ph.aipsurveys.com/tl/

Mas malaki rin ang pagkakataong kayo ay makakuha ng mga survey sa pag-update ninyo ng inyong "Detalyadong Profile".

Upang ma-update ang inyong "Detalyadong Profile", maaari sanang mag-login at i-click sa menu ang "Update ng Detalyadong Impormasyon".
I-click ang bawat isang kategorya sa 4 na profile categories upang ma-update ito.

Siguraduhing i-update ang 4 na kategorya sa ibaba:
1. Pagbiyahe
2. Libangan
3. Mga Serbisyong Pinansyal
4. Pangangalaga sa Kalusugan

Salamat sa inyong pagtulong. Inaasahan naming matanggap ang inyong mahahalagang opinyon sa aming mga sumusunod na surveys.

AIP Online Surveys