Welcome campaign Lucky Draw (2011 Hulyo-Oktubre) Results

15/01/2012

Sa aming mga miyembro,
Maraming salamat sa pagsali sa AIP Online Surveys.

Ikinagagalak naming ihandog sa inyo ang mga nanalo sa lucky draw mula sa aming recruiting campaing na naganap noong ika-1 ng Hulyo 2011 hanggang ika-31 ng Oktubre 2011.

Gantimpala
InitialKasarian
Residence
1st Prize : one iPad 2 (wifi 16GB) F.D.B. Female Benguet

PhP1000 Sodexo Premium Pass

M.A.S. Male Manila

PhP1000 Sodexo Premium Pass

G.R.S. Male Davao Del Norte

PhP1000 Sodexo Premium Pass

C.P.L. Male Nueva Ecija

PhP1000 Sodexo Premium Pass

J.M.J. Male Davao Del Sur

PhP1000 Sodexo Premium Pass

B.A.M. Female Manila

Maraming salamat uli sa pagsali sa AIP Online Surveys Philippines at inaasahan naming matanggap ang inyong mahahalagang opinyon sa mga susunod na surveys.