Donation Program para sa mga Nasalanta ng Lindol at Tsunami sa Japan

11/04/2011

Aming Minamahal na Miyembro

Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa AIP ONLINE SURVEYS

Sa kaalaman ng nakararami, ang Japan kamakailan ay tinamaan ng mga napakamapinsalang delubyo--lindol at tsunami.  Kami ay nakikiramay sa lahat ng naapektuhan ng trahedyang ito.
Upang makapagbigay ng suporta sa mga nangangailangan sa Japan sa panahong ito, ang AIP ONLINE SURVEYS ay nagtatag ng isang donation program

Ang AIP ONLINE SURVEYS ay magdo-donate sa Japanese Red Cross Society ng halagang katumbas ng 5% ng lahat ng points na maipon ng aming mga miyembro mula 01/04/2011 hanggang 30/04/2011.
(*Matatanggap pa rin ng mga miyembro ang nakaakdang puntos para sa mga nasagutang surveys)

Inaanyayahan namin kayong sumagot ng mga surveys hindi lamang upang makapag-ipon ng points para sa pagbibigay ng inyong pananaw ukol sa pagpapaunlad ng mga produkto at serbisyo sa buong mundo.  Inaanyayahan din namin kayong gawin ito upang suportahan ang mga taong nangangailangan ngayong panahon ng sakuna.

Ang AIP ONILNE SURVEYS din ay gumawa ng isang maikling survey para sa mga miyembro ukol sa lindol at tsunami. Maaari sanang paki-click [DITO] upang sumali.

Para sa mga katanungan tungkol sa donation program at survey na ito, makipag-alam sa AIP ONLINE SURVEYS [DITO].
Inaasahan namin ang inyong patuloy na pagsali at pagsuporta sa AIP ONLINE SURVEYS.
Maraming salamat po.