Anunsyo ng mga nanalo sa aming Member satisfaction survey

10/02/2011

Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa AIP ONLINE SURVEYS.

Ikinagagalak naming ipahayag ang mga nanalo mula sa sumali sa aming year-end survey na ginanap noong ika -25 ng Disyembre 2010 hanggang ika-5 ng Enero 2011.

Ang mga sumusunod na miyembro ay makatatanggap ng mga shopping voucher na may halagang 500 Pesos na ipapadala sa kanilang inirehistrong tirahan. Ang mga gantimpala ay ipadadala sa buwan ng Pebrero (walang tiyak na petsa). 

 
Gantimpala
InitialsKasarian
City
₱500 Shopping Voucher M. E. Babae Metro Manila
₱500 Shopping Voucher B. C. Babae South Cotabato
₱500 Shopping Voucher O. R. Lalaki Bulacan
₱500 Shopping Voucher T. M. Babae Tarlac
₱500 Shopping Voucher A. V. Babae Rizal
₱500 Shopping Voucher P. S. Babae Metro Manila
₱500 Shopping Voucher B. R. Lalaki Misamis Oriental
₱500 Shopping Voucher R. C. Lalaki Metro Manila
₱500 Shopping Voucher G. S. Lalaki Leyte
₱500 Shopping Voucher J. A. Lalaki Davao del Sur

Maraming salamat sa inyong pagsali. Inaasahan naming marinig ang inyong opinyon sa susunod na mga survey