Welcome campaign Lucky Draw (2010 Hunyo-Disyembre)

07/01/2011

Sa aming mga miyembro,
Maraming salamat sa pagsali sa AIP Online Surveys.

Sa pagwawakas ng aming "Welcome campaign", nabunot na rin ang mga nanalo sa Lucky Draw.
Maaaring mag-click dito upang makita ang Terms and Conditions ng campaign.

Ang mga nanalo sa lucky draw ay kinontak na sa email
Sa mga nakatanggap ng email galing dito sa amin sa AIP tungkol sa gantimpala na napanalunan ninyo sa lucky draw,
maaaring sagutin ang nasabing email sa pinakamadaling panahon.

Ia-announch ang listahan ng mga nanalo sa Pebrero.

Inaabangan namin ang inyong pagpatuloy na partisipasyon sa AIP ONLINE SURVEYS.