[Attention] AIP site maintenance

23/03/2018

Mahal na mga AIP miyembro,

Upang mapagsilbihan namin kayo ng mas mahusay, ang AIP ay magsagawa ng isang pagmentenans ng website sa ibabang petsa at oras.

Panahon sa Pagmementena ng Site:

Linggo, ika-8 ng Abril 2018

00:00 - 08:00 


Tandaan na ang mga miyembro ay HINDI magagawa ang mga sumusunod na pagkilos sa panahon ng mentenans na ito.
- I-access ang website o mag-login sa iyong account
- Lumahok sa isang survey (Walang magiging available na survey sa panahon ng mentenans)
- I-update ang iyong profile
- Pagpalit ng iyong mga puntos para sa mga gantimpala
- Makipag-ugnay sa AIP sa pamamagitan ng isang Sistemang Pagtatanong sa website

Bilang karagdagan, mangyaring maunawaan na ang tugon sa iyong isinumiteng mga pagtatanong ay maaantala.
Susubukan namin sa aming makakaya na tumugon sa lalong madaling panahon pagkatapos ng panahon ng pagmementena.

Ang aming site ay babalik sa normal pagkatapos ng panahon ng pagmementena at ang mga miyembro ay maaaring mag-login gaya ng dati.

Paumanhin para sa abala na maaaring idulot nito at salamat sa inyo para sa inyong pag-unawa.

AIP Online Surveys Miyembro Suporta