[Atensyon] Babala tungkol sa Phishing Email

09/03/2018

Mahal na miyembro ng AOS,

Maraming salamat sa inyong pakikipagtulungan sa AOS!

Kamakailan lamang, kami ay iniulat tungkol sa phishing emails na may kasamang mga files na nagpapanggap na mula sa Rakuten AIP.

* Ang "Phishing" ay isang karaniwang Internet scam kung saan ang lider ay nagpapadala ng mga opisyal na naghahanap ng mga emails na nagpapakitang nanggaling sa pinakamalaking websites ng Internet sa isang pagtatangkang ipunin ang personal na pinansyal na impormasyon galing sa tumatanggap o upang kumalat ang kompyuter virus.

Ang Rakuten AIP ay gagamitin ang mga email addresses sa ibaba kapag nakikipag-ugnayan kami sa inyo.
survey-ph@mail.aipsurveys.com
support@ph.aipsurveys.com
* Ang Rakuten AIP ay hindi maglakip ng mga files sa email mula sa amin.
* Kapag kailangan naming makipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng iba pang mga email address na hindi nabanggit sa itaas, ipagbibigay-alam namin ang email address nang maaga.

Walang ulat ng pinsala sa pamamagitan ng phishing emails, ngunit kung nakatanggap kayo ng mga emails mula sa kahina-hinalang address maliban sa mga kaso sa itaas, pakiusap na iulat sa amin sa pamamagitan ng link sa ibaba.

https://ph.m.aipsurveys.com/inquiry

Maraming salamat sa inyong pag-unawa.

AIP Online Surveys member support