[Atensyon] Miyembro Pagtatanong pag-antala sa pagsagot 27th December 2017 hanggang 3rd January 2018

22/12/2017

Minamahal na mga AIP miyembro,

Mangyaring tandaan na sa ibabang panahon, ang sagot sa mga miyembrong pagtatanong ay maaring maantala.

Mula: 27/12/2017
Hanggang: 03/01/2018

Lahat ng mga katanungan ay isa-isang masasagutan sa lalong madaling panahon pagkatapos sa 04/01/2018.

Mangyaring tandaan na ang survey access at pagtubos ng Epoint ay hindi maaapektuhan.
Ang mga miyembro ay magagawang sumali pa rin sa survey at magpalit ng EPoints tulad ng dati sa panahon na ito.

Paumanhin para sa abala na maaaring idulot nito at salamat sa inyo para sa pang-unawa.

AIP Online Survey