[Atensyon] AIP Online Survey pagmamantini o pagpapanatili ng site sa Oktubre 9, 2017

06/10/2017

Mahal na mga AIP miyembro,

Upang mapagsilbihan namin kayo ng mas mahusay, ang AIP ay magsagawa ng isang pagmentenans ng website sa ibabang petsa at oras.

Panahon ng pagpapanatili ng Site:
Lunes 9 Oktubre 2017, 09:00 - 09:30

Tandaan na ang mga miyembro ay HINDI magagawa ang mga sumusunod na pagkilos sa panahon ng mentenans na ito.
- Makipag-ugnay sa AIP sa pamamagitan ng isang Sistemang Pagtatanong sa website


Mangyaring maunawaan na ang tugon sa iyong isinumiteng mga pagtatanong ay maaantala.

Susubukan namin sa aming makakaya na tumugon sa lalong madaling panahon pagkatapos ng panahon ng pagmementena.

Paumanhin para sa abala na maaaring idulot nito at salamat sa inyo para sa inyong pag-unawa.

 

AIP Online Surveys Miyembro Suporta