[Atensyon] Miyembro Pagtatanong pag-antala sa pagsagot 10th Agosto hanggang 16th Agosto

31/07/2017

Minamahal na mga AIP miyembro,

Mangyaring tandaan na sa ibabang panahon, ang sagot sa mga miyembrong pagtatanong ay maaring maantala.

Mula: 08/10/2017
Hanggang: 08/16/2017

Lahat ng mga katanungan ay isa-isang masasagutan sa lalong madaling panahon pagkatapos sa 08/17/2017.

Mangyaring tandaan na ang survey access at pagtubos ng Epoint ay hindi maaapektuhan.
Ang mga miyembro ay magagawang sumali pa rin sa survey at magpalit ng EPoints tulad ng dati sa panahon na ito.

Paumanhin para sa abala na maaaring idulot nito at salamat sa inyo para sa pang-unawa.

AIP Online Survey