Patnugot tungkol sa pagpapanatili (pag-update) ng AOS Pilipinas.

09/09/2010

Sa mga Miyembro ng AOS Pilipinas,

Gusto naming ipa-alam sa inyo na magkakaroon ng pagpapanatili (update) ng AOS Pilipinas sa:

Ika-12 ng Setyembre 2010, Linggo, sa Ika-11:00 ng hapon hanggang Ika-13 ng Setyembre 2010 Lunes, sa 8:00 ng umaga.

Sa kapanahonang ito, hindi ninyo magagamit ang AOS Pilipinas, at hindi kayo makakasali sa aming mga survey.
Humihingi kami ng paumanhin sa ano mang mga gulo o pinsala na naidulot nito.
Salamat sa inyong pag-unawa.

Sumasainyo,

AIP ONLINE SURVEYS