Anunsyo sa pagpadala ng Sodexo Premium Pass na ipinagpalit na puntos sa buwan ng Abril 2017

08/06/2017

Minamahal naming miyembro,

Nais naming ipaalam na ang pagpapadala sa lahat ng naipalit na puntos na ginawa sa AIP website sa buwan ng Abril 2017 ay ginawa noong ika 6 Hunyo 2017 sa nakarehistrong address ng miyembro.

Mangyaring maunawaan na maaring tumagal ng 1 o 2 linggo hanggang sa dumating ang premyo. Mangyaring maghintay po kayo bago sumulat sa amin sa inyong katanungan ukol dito.

Salamat sa inyo para sa tuloy-tuloy na suporta at inaasahan namin na makarinig mula sa inyo sa hinaharap na mga pag-aaral.


AIP Online Surveys miyembro suporta