Anunsyo ng pagpapadala ng mga premyo na natubos ng buwan ng Nobyembre 2016

29/12/2016

Minamahal naming miyembro,

Nais naming ipaalam na ang pagpapadala sa lahat ng naipalit na puntos na ginawa sa AIP website sa buwan ng Nobyembre 2016 ay ginawa noong ika 27 Disyembre sa nakarehistrong address ng miyembro.

Mangyaring maunawaan na maaring tumagal ng 1 o 2 linggo hanggang sa dumating ang premyo. Mangyaring maghintay po kayo bago sumulat sa amin sa inyong katanungan ukol dito.

Salamat sa inyo para sa tuloy-tuloy na suporta at inaasahan namin na makarinig mula sa inyo sa hinaharap na mga pag-aaral.

AIP Online Surveys miyembro suporta