[Atensyon] AIP Online Survey pagmamantini o pagpapanatili ng site sa Oktubre 26, 2015

20/10/2015

Minamahal naming mga AIP miyembro,

Upang mapagsilbihan ang aming mga miyembro ng mas mahusay, ang AIP ay magsasagawa ng pagpapanatili ng websyt sa panahon ng petsa at oras sa ibaba sa BAGONG AIP Online Survey (https://ph.m.aipsurveys.com).

Panahon ng pagpapanatili ng Site:
26 Oktubre 2015, 03:00 - 06:00

Tandaan na ang mga miyembro ay HINDI magagawang gawin ang mga sumusunod na pagkilos sa panahon ng pagmamantini na ito.
 - I-access ang websyt o mag-login sa iyong account
 - Lumahok sa isang survey. (Hindi magkakaroon ng survey sa panahon ng pagmamantini)
 - I-update ang iyong profile.
 - Makipag-ugnay sa AIP sa pamamagitan ng sistemang Pagtatanong sa websyt.

Ang aming site ay babalik sa normal pagkatapos ng panahon ng Pagpapanatili at ang mga miyembro ay magagawang mag-login gaya ng dati.

Humihingi kami ng paumanhin para sa abala na maaaring maging sanhi nito at salamat sa iyong pang-unawa.

AIP Online Survey