Tungkol sa pagpapakita ng babalang pang-seguridad

18/12/2014

Minamahal na mga Miyembro,

Salamat para sa inyong patuloy na suporta.

Sa pagitan ng 15 Disyembre 13:27 at 16 Disyembre 8:40, ang ilang mga kasapi na nag-access sa lumang AIP ONLINE SURVEYS (http://ph.aipsurveys.com) ay maaaring nakakita ng mensaheng babala tungkol sa SSL certification.Ito ay sanhi ng mga gawain na pagmamantini na ginanap. Mangyaring maging panatag na walang problema patungkol sa seguridad ng site, o anumang iba pang mga alalahanin sa seguridad tulad ng leakage ng impormasyon, atbp.

Ang pagpapakita ng babalang mensahe ay nalutas na.Mangyaring tanggapin ang aming taos-pusong paumanhin para sa anumang abala at dahilan ng pag-aalala dahil sa bagay na ito.
Masaya naming inaabangan ang iyong patuloy na suporta at paglahok sa AIP ONLINE SURVEYS.

AIP ONLINE SURVEYS Suporta at Katanungan
https://ph.m.aipsurveys.com/pagtatanong

Taos-puso,
AIP ONLINE SURVEYS