Ano ang AIP ONLINE SURVEYS?

01/06/2010

Ang AIP corporation ay nagsisilbi sa mga organisasyong pangnegosyo at mga entity mula sa buong mundo, unang-una mula sa Europa, U.S., at Asya, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga survey o pagsusuri nang-gayon ay makapaghahatid ng inyong mga boses at opinyon para sa pagpapaunlad ng mga mas mahusay na produkto at serbisyo.

Pagkatapos marehistro bilang miyembro ng AIP ONLINE SURVEYS at tumugon sa aming mga online na pagsusuri, magagantimpalaan ka sa pamamagitan ng mga E-Points, na iyong makikita sa "My Page" (eksklusibong website para sa mga miyembro). Ang mga naipong EPoints ay maipapalit sa kalaunan para sa mga regalong voucher.

Libre ang rehistrasyon at bukas sa sinumang mga residente ng Pilipinas na 16 taong gulang pataas.

Sumali sa amin ngayon at makapag-ipon ng iyong mga E-point! Mangyaring irehistro ang inyong sarili mula dito kung hindi ka pa miyembro.