AIP ONLINE SURVEYS Philippines Inilunsad!

01/06/2010

Ikinagagalak naming ipaalam ang paglunsad ng ONLINE SURVEYS Philippines site, matapos ang ilang buwan ng pag-aaral at paghahanda.

Sana ay matuwa ka sa site na ito sa pamamagitan ng pagsali bilang miyembro namin!

Aasahan namin ang iyong paglahok at katugunan!