[Atensyon] Pagkaantala ng sagot sa mga Miyembrong pagtatanong sa panahon ng pagtatapos ng taon

18/12/2014

Minamahal naming mga AIP miyembro,

Mangyaring tandaan na sa ibabang panahon, ang mga sagot sa mga miyembrong pagtatanong ay maaaring maantala.

Mula sa: 24/12/2014
Hanggang sa: 4/1/2015

Lahat ng mga katanungan ay masasagot sa lalong madaling panahon pagkatapos sa 5/1/2015.

Mangyaring tandaan na ang pag-access ng survey at pagtutubos ng EPoint ay hindi maaapektuhan.
Ang mga miyembro ay magagawang sumali sa survey at magtubos ng EPoints gaya ng dati sa panahon na ito.

Humihingi kami ng paumanhin para sa abala na maaaring maging sanhi nito at salamat sa iyong pang-unawa.

AIP Online Surveys