[Mahalagang Abiso] Pagpapanatili ng AIP websyt sa Disyembre 15, 2014

10/12/2014

Minamahal naming mga miyembro,
Salamat para sa inyong patuloy na suporta.

Nangagbigay-alam na ang AIP websyt ay pansamantalang isasara para sa pagmamantini ngayong
Lunes, ika-15 ng Disyembre 2014, sa panahon ng 6.00-8.00 ng umaga
Ang mga miyembro ay hindi magagawang gamitin ang websyt sa panahong ito.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng aming [Sistemang pagtatanong].
https://ph.m.aipsurveys.com/inquiry

Umaasa kami na masiyahan ka sa bagong karanasan, gaya ng lagi pinahahalagahan namin ang inyong paglahok.
AIP Online Surveys miyembro suporta