Ang Miyembro Makakakuha ng Miyembro kampanyang programa ay pansamantalang hindi magagamit para sa pagpapanatili ng sistema

01/07/2014

Minamahal naming miyembro,

Salamat para sa iyong patuloy na suporta!

Tandaan na ang "Ipakilala ang iyong mga kaibigan" na programa ay pansamantalang hindi magagamit para sa pagpapanatili ng sistema. Ang karagdagang mga anunsyo ay gagawin sa oras na ang mentenans ay tapos na.

Humihingi kami ng paumanhin para sa anumang abala na dulot.

Sumasainyo,AIP ONLINE SURVEYS