Mga Tanong

Maaari kang magpadala ng mga emails sa Sistema ng Pagtanong ng AIP ONLINE SURVEY mula dito.
Matapos kumpletuhin lahat ng kailangang impormasyon sa ibaba, paki-click ang 'Ipadala'.
Bago ka magpadala sa amin ng tanong, pakisuri ang FAQ na seksiyon o 'Tungkol sa EPoints'.
Ang mga pinakamadalas na mga problema at mga solusyon ay nakalista doon.
* mga kailangang bahagi.

Tungkol sa Iyong Katanungan

  • Kapag ang iyong mga tanong ay kaugnay ng teknikal na isyu,pakibigay ng mas detalyadong impormasyon kung posible.
  • Alamin na maaaring magtagal bago matugunan ang iyong tanong.
  • Kapag natanggap nyo na ang kasagutan ng inyong tanong galing sa mga impleyado ng AIP, mangyari lamang na huwag mag-reply gamit ang email na natanggap ninyo. Kung may mga kadagdagang katanungan pa kayo, mangyari lamang na gamitin ang "Mga Tanong" na pahina ng AIP Surveys na matatagpuan dito.

(Alphanumerical Characters only)

Kung ang iyong tanong ay tungkol sa survey, mangyaring magbigay ng Pamagat ng survey at Numero ng survey.