FAQ

Nailista ang mga madalas na tanong para sa iyong kombenyensya.
Bago ka makipag-ugnay sa amin, maaaring paki tingnan upang malaman kung nasagot na ang inyong mga tanong.

Oo, libre ang rehistrasyon.

Pakisundan ang mga sumusunod na hakbang mula sa ITAAS na pahina ng RAKUTEN INSIGHT SURVEYS.

 1. Mangyaring siguraduhing basahin ang “Kasunduan ng mga Miyembro” bago mag rehistrasyon.
 2. Matapos kang sumang-ayon sa “Kasunduan sa Miyembro”, maaari ka nang magpatuloy sa Paunang Rehistrasyon.
 3. Ipasok ang kailangang impormasyon para sa Paunang Rehistrasyon.
 4. Matapos mong makumpleto ang Paunang Rehistrasyon, ipapagbigay-alam namin sa iyo sa pamamagitan ng e-mail.
 5. Paki-click ang URL na ibinigay sa e-mail at magpatuloy sa Pangunahing Rehistrasyon.
 6. Matapos maipasok lahat ng kailangang impormasyon, kumpleto na ang Pangunahing Rehistrasyon.

Kapag hindi ka nakatanggap ng e-mail mula sa amin na nagsasabi na ang iyong Paunang Rehistrasyon ay kumpleto na, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Matapos kang mag-login sa "Pahina Ko", paki-update ang iyong basic na impormasyon mula sa "i-update ang aking basic na profile", at higit pang mga detalye sa "I-update ang aking detalyadong profile".

[Tala]

Dumarami ang mga pagkakataon na ang mga miyembro ay nakakapaglagay ng maling e-mail address.
Maging maingat sa paggagawa ng pagbabago.

Pakibasa nang maingat ang mga pulang mensaheng error na ipinapakita sa itaas ng mga field na pinaglalagyan at ilagay muli ang tamang impormasyon.

Kung hindi ka nakatanggap ng e-mail mula sa amin sa loob ng 24 oras mula sa pagkumpleto ng pamamaraan sa paunang rehistrasyon, mangyaring makipag-ugnay sa amin DITO.

Depende sa setting ng iyong pang-e-mail na software, ang URL sa e-mail ay maaaring nagkaroon ng putol sa linya, ibig sabihin nito ay maaaring hindi mo direktang ma-access ang link ng URL. Kung gayon, pakikopya ang URL mula sa e-mail para wala itong putol sa linya, at i-paste ito sa address bar ng iyong web browser.

Oo, ang mga miyembro ng iyong pamilya ay maaari din magrehistro. Subalit, dahil sa isang pagrehistro lamang ang pinahihintulutan sa isang e-mail address, kailangan niyong maghanda ng magkakaibang e-mail address para sa bawat indibisuwal na kapamilya na nais magrehistro.

Maaari kang magrehistro kung ang edad ay 16 taong gulang pataas.

Hindi, ang paglahok sa mga survey ay hindi sapilitan. Kailangan mo lang lumahok kung madali para sa iyo. Hindi ka rin mumultahan sa pag-urong sa mga survey habang sinasagutan ito (hindi madaragdagan ang mga EPoints sa ganitong pagkakataon).

Pakisundan ang mga hakbang sa ibaba.

 1. Makakatanggap ka ng E-mail mula sa RAKUTEN INSIGHT SURVEYS upang lumahok sa isang survey.
 2. Mag-login sa iyong “Pahina Ko”.
 3. Ang pinakabagong survey ay ipapakita sa itaas ng iyong “Pahina Ko”. I-click ang “Sumagot” upang magsimula.
 4. Ang mga EPoints ay madaragdag matapos kumpletuhin ang survey.

Ang dami ng mga survey na iyong matatanggap ay maaaring mag-iba nang husto base sa impormasyon na iyong inerehistro. Kung mas kumpleto at mas-updated ang iyong profile, mas malaki ang pagkakataon na makatanggap ka ng mga survey.

Ang bawat survey ay may nakapirming quota. Kapag umabot na sa pinakamaraming dami ng tumutugon, ang istado ay mapapalitan sa “Sarado", at hindi ka na makakalahok. Pakitandaan na maaaring magsara nang maaga ang survey kumpara sa petsa na ipinapakita sa email.

Maaaring magpakita ang cache ng browser. Sa pangkalahatan, kapag nag-click ka sa “Sagutan” na pindutan, may survey na lalabas sa bagong windows. Subalit, kapag ang iyong JavaScript ay nakatakda sa “hindi balido”, maaaring hindi lumabas ang bagong window. Sa ganoong pagkakataon, pakisuri ang mga setting sa ibaba sa iyong web browser. Kung nakaset sa “Disable” ang JavaScript pakigawa itong "Enable".
Paano pagaganahin ang JavaScript sa Internet Explorer (Windows)

 1. Piliin ang "Internet Options" mula sa "Tools" sa menu bar.
 2. Piliin ang "Customize Level" sa "Security level for this zone" ng "Security".
 3. Suriin ang sumusunod sa "Scripting" ng "Security Setting".
  • Active Scripting => "Enable"
  • Payagan ang mga paste na operasyon gamit ang Script => "Enable"
  • Scripting of Java applets => "Enable"

Maaaring ang ibang mga pangharang ng pop-up (sa iyong mga toolbars o security software) ay pumipigil sa pagbukas ng bagong window. Pakisuri ang iyong mga setting.

Paki-click ang “Refresh” na pindutan sa iyong browser at suriin kung ang pahina ng survey ay lalabas. Kung hindi pa rin lumabas ang survey, mangyaring makipag-ugnay sa amin mula DITO at isaad ang Numero ng survey na nagkakaproblema ka.

 • Paki-click ang “Refresh” na pindutan sa iyong browser at suriin kung ang mga bagong EPoints at nadagdag.
 • Pakitandaan din na maaaring may pag-antala sa panahon ng pagsagot at kapag ang mga EPoints ay naidagdag, maaaring umabot ng hanggang 8 linggo matapos ng panahon ng survey na ipinapakita sa imbitasyon na e-mail. Kung gayon, maaaring makita sa istado ang “Sagutan” o “Sarado”.

 • I-click ang “Refresh” na pindutan sa browser at suriin kung ang istado na nagbago sa “Nasagutan”.
 • Para sa ilang mga survey, ang istado ay mananatiling “Sagutan" sa panahon ng survey na na nakasulat sa imbitasyong e-mail. Sa ganitong kaso, ang istado ay magiging "sarado" kapag tapos na ang panahon ng survey.
 • Kung nakumpleto mo na ang survey at hindi ka pa nabibigyan ng mga EPoints, ito ay maa-upload sa loob ng 8 linggo matapos ang huling petsa ng survey na nakapakita sa imbitasyong email. Pakitandaan na kung hindi mo buong nasagutan ang survey, hindi ka mabibigyan ng mga EPoints.

Baguhin ang setting ng encoding ng iyong browser sa “Auto-Select”. Kung may mga nakikita pa ring maling characters, makipag-ugnay sa amin DITO gamit ang Numero at Pamagat ng survey kung saan ka nagkakaproblema.

Pakisuri ang sumusunod at subukang mag-login muli gamit ang iyong rehistradong e-mail address at password.

[Tala]

Ang mga e-mail address ay dapat mga titik/numero na character.
Ang password ay dapat mula 6 hanggang 20 na titik/numero na mga character.
Siguruhing walang mga sobrang espasyo bago o matapos ang iyong e-mail address o password.
Siguruhing mag-click sa “Login” matapos magpasok ng iyong e-mail at password.
Gumamit ng tamang malaki at maliit na mga letra dahil magkaiba ang pagkikilanlan dito bilang mga letra. Pindutin ang Shift key at pindutin ang mga letrang key upang magpasok ng malaking mga letra. Suriin kung ang iyong Caps Lock ay naka-on dahil lahat ng iyong mga ipinasok ay magiging malaking letra.
Palitan ang mga setting ng iyong cookie sa “Enable”. Kung nakatakda ito bilang “Disable”, ang iyong ID ay maaaring hindi ma-authenticate kapag sinubukan mong Mag-login. Para sa detalyadong impormasyon sa mga setting ng cookie, mag-click DITO.

Ang iyong password ay naka-encrypt nang sa gayon ay hindi namin malaman ang pagkakilanlan nito. Kung nakalimutan mo ang iyong password, mangyaring mag-click sa pindutang "Pagtanong sa Password" sa pinaka-taas ng website.

Mag-login sa “Pahina Ko:, at i-click ang “Baguhin ang Aking Password”.

Oo, maaari kang umurong anumang oras matapos kang magrehistro.

Maaari kang bumawi mula sa “Mga Pamamaraan sa Bawiin” sa iyong “Pahina Ko”. Kapag bumawi ka sa pagmimiyembro ang “Pahina Ko” mo at anumang mga e-mail mula sa Rakuten Insight ay mahihinto. Sa pagbawi, ang iyong rehistradong impormasyon ay aalisin mula sa aming sistema. Higit pa, alamin na ang iyong mga naipong EPoints ay mawawalan ng bisa at anumang mga EPoints na iyong hindi naipagpalit ay hindi na maipapalit pa sa hinaharap.

Ang iyong hiling sa pagpalit ay mapoproseso kung nakumpleto mo ang iyong hiling bago ang iyong pagbawi sa pagmimiyembro.

Ang mga client ng Rakuten Insight ay kinabibilangan ng mga pribadong kompanya, pamahalaan, mga akademikong institusyon, atbp.
Ang mga sagot sa survey ay pseudonymized (walang identidad) at ibinabahagi sa aming mga client para sa layuning pag-aanalisa.

Ipinatutupad ng aming website ang sumusunod na mga pamamaraan sa seguridad:

[ Mga Teknolohiya sa Encryption ng Komunikasyon (SSL) ]
  Ang SSL (Secure Sockets Layer Protocol) ay isang sistema na nag-e-encrypt ng datos upang masiguro ang seguridad ng pribadong impormasyon sa Website. Ang pribadong impormasyon ay ma-e-encrypt at poprotektahan ng elektronikong key sa paglipat.
[ Sistema sa Pagpapatotoo ng Site ]
 • Ang site na ito ay pinatotohanan ng GeoTrust Japan Inc. electronikong pagpapatotoong sertipiko. Hinahadlangan nito ang mga ikatlong partido sa paggaya sa aming website.
 • Ang *GeoTrust Japan Inc. ay isang kinatawan ng sertipikasyon sa internet, na ginagamit sa Japan at ibayong dagat.

Nirerekomenda namin ang lahat ng mga miyembro na gumamit ng Windows Internet Explorer 6 o mas mataas. Anumang ibang mga browser o mga bersyon ay maaaring magdulot ng mga error. Higit pa, anumang mga setting ay maaaring magdulot ng mga error:

[ Cookie ]

Ang setting ng mga cookie ay kailangang naka-"Enable" kapag ina-access ang site na ito. Kapag naka-set sa "Disable", maaaring hindi ka maka-login sa "Pahina Ko", o ang mga EPoints ay maaaring hindi makita nang maayos. Kapag ang mensaheng error na "Cookies setting are disabled" ay ipinapakita, pakipalitan ito gamit ang mga sumusunod na hakbang.

Internet Explorer (Windows)
 1. Piliin ang "Internet Options", matapos ay ang "Tools" mula sa Menu bar ng Internet Explorer.
 2. Piliin ang "Privacy" tab at basahin ang mga detalye.
 3. Kung ang "Block All Cookies" ay nakapili, ang mga cookie ay hindi gumagana. Pakibaguhin ang sumusunod na mga setting
 4. Hatakin pababa sa slider ng pagkapribado saanman maliban sa "Block All Cookies".
 5. Pindutin ang "OK" na pindutan.
[ Mga Teknolohiya sa Encryption ng Komunikasyon (SSL) ]

Ang site na tio ay gumagamit ng Mga Teknolohiya sa Encryption ng Komunikasyon (SSL=Secure Sockets Layer Protocol), isang sistema na nag-e-encrypt ng datos upang masiguro ang seguridad ng pribadong impormasyon sa aming Website. Kung gumagamit ka ng pampublikong computer (sa inyong kompanya o paaralan) na kumokunekta gamit ang hindi tugma sa SSL na proxy server, maaaring hindi ito mapagana nang maayos. Kung gayon, mangyaring makipag-ugnay sa administrador ng iyong server.

Oo. Paki-login sa iyong account at basahin ang mga tuntunin at kundisyon ng iyong Ipakilala ang Iyong mga Kaibigan na campaign.

Kung hindi mo makita ang mga sagot sa listahan, maaari mong ipadala ang iyong katanungan sa pamamagitan ng aming online na form. [pagtatanong]