Pagrehistro sa Mga Bagong Miyembro

 • Bukas ang rehistrasyon sa sinumang mga residente ng Pilipinas na 16 taong gulang pataas.
 • Sinumang mga tao na kaugnay ng kompanya sa pagmemerkado o ad agency ay hinihiling na huwag magrehistro.
 • Ang rehistrasyon ay limitado sa isang indibiduwal.
  Ang isang tao ay hindi maaaring magrehistro nang mahigit isang beses.
Mangyaring alamin na maaari ka naming tawagan upang kumpirmahin ang iyong pagkatao matapos ang rehistrasyon.

 1. Mangyaring siguruhing basahin ang 'Kasunduan ng Miyembro' bago ang rehistrasyon.
  Kung inaako mo at sumasang-ayon ka, tumuloy sa Paunang Rehistrasyon.
 2. Kumpletuhin ang kailangang impormasyon para sa Paunang Rehistrasyon.
 3. Matapos mong makumpleto ang Paunang Rehistrasyon, makikipag-ugnay kami sa iyo sa pamamagitan ng e-mail.
 4. I-click sa pinakitang URL sa e-mail at magpatuloy sa Pangunahing Rehistrasyon.
 5. Ang pangunahing rehistrasyon ay tapos na pagtapos makumpleto lahat ng impormasyon.