Tungkol sa Rakuten Insight Surveys

Ipahayag ang iyong saloobin sa RAKUTEN INSIGHT SURVEYS

Ang Rakuten Insight Global, Inc (matapos nito ay tatawaging Rakuten Insight) ay nagseserbisyo sa mga organisasyong pangnenegosyo at mga entity mula sa buong mundo, unang-una mula sa Europa, ang U.S. at Asya.

Ang inyong mga boses ay makakarating at pagsasama-samahin para sa pagpapa-unlad ng mga produkto at serbisyo.

Tungkol sa Aming mga survey

Matapos magrehistro bilang miyembro ng Rakuten Insight at tumugon sa aming mga online na survey mula sa iyong “Pahina Ko”, ikaw ay magagantimpalaan ng mga EPoints. Ang mga naipong EPoints ay maipapalit sa mga regalong voucher at/o cash.

Libre ang pagrehistro at bukas sa sinumang mga residente ng Pilipinas na 16 taong gulang pataas.* Tungkol sa iyong personal na impormasyon
Ang Rakuten Insight ay sumusunod sa mga mahihigpit na kontrol sa rehistradong personal na impormasyon na ibinigay ng aming mga miyembro, at hindi isisiwalat ang nasabing impormasyon sa anumang ikatlong partido nang walang paunang pahintulot. Mag-click dito para sa mga detalye.