Tungkol sa AOS

Ipahayag ang iyong saloobin sa AIP ONLINE SURVEYS

Ang AIP Corporation (matapos nito ay tatawaging AIP) ay nagseserbisyo sa mga organisasyong pangnenegosyo at mga entity mula sa buong mundo, unang-una mula sa Europa, ang U.S. at Asya.

Ang inyong mga boses ay makakarating at pagsasama-samahin para sa pagpapa-unlad ng mga produkto at serbisyo.

Tungkol sa Aming mga survey

Matapos magrehistro bilang miyembro ng AIP at tumugon sa aming mga online na survey mula sa iyong “Pahina Ko”, ikaw ay magagantimpalaan ng mga EPoints. Ang mga naipong EPoints ay maipapalit sa mga regalong voucher at/o cash.

Libre ang pagrehistro at bukas sa sinumang mga residente ng Pilipinas na 16 taong gulang pataas.* Tungkol sa iyong personal na impormasyon
Ang AIP ay sumusunod sa mga mahihigpit na kontrol sa rehistradong personal na impormasyon na ibinigay ng aming mga miyembro, at hindi isisiwalat ang nasabing impormasyon sa anumang ikatlong partido nang walang paunang pahintulot. Mag-click dito para sa mga detalye.